ไกรษร วิชาโคตร

ไกรษร วิชาโคตร วิทยากรบรรยาย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 26 เม.ย.59 นายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายไกรสร วิชาโคตร และนางสาวพิมพ์อัปสร พนมคำ จนท.โครงการนาแปลงใหญ่ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาสินค้าเกษตร ณ บ.ศรีสมบูรณ์ ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น อบรมในหลักสูตร "ชาวนามืออาชีพ" เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และคุณภาพข้าว โดยมีผู้ร่วมเข้าอบรม 50 ราย

นายณรงค์ฤทธิ์ วังระหาตำบลคึมชาติ