คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ร่วมกับชมรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์และเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมข้าวเหนียว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มีผู้ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่และผู้นำเกษตรกร ตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ รวม 32 คน

นายคะนอง ประสานฉ่ำ

นายคะนอง ประสารฉ่ำ

นายสมมาตร ทองใบ