นายวินัย ชมภูแก้ว ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการตัดตั้งตรวจซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น 

นายวินัย ชมภูแก้ว