นายจำปา พาดฤทธิ์

12 กุมภาพันธ์ 2559 - นายจำปา พาดฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมฝึกอบรม โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (นายไพศาล ผาจันดา) บ้านถลุงเหล็ก หมู่ 7 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ หวัดขอนแก่น เกษตรกรเข้าฝึกอบรม 50 ราย

ศูนย์เรียนรู้อำเภอแวงใหญ่