ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นร่วมกับ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559   ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม พ.ศ. 2559 ส่วนจัดแสดงของกรมการข้าว นำเสนอนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การจัดแสดงพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ที่น่าสนใจ เช่น กข18 กข20 กข-แม่โจ้2 เหนียวดำลืมผัว มะลินิลสุรินทร์ ทับทิมชุมแพ หอมภูเขียว  นิทรรศการการลดต้นทุนการผลิตข้าว ร้านจัดแสดงและสาธิตผลิตภัณฑ์จากข้าว ได้แก่ ข้าวตังทับทิมชุมแพ ชาเมล็ดข้าวกล้อง สบู่ข้าวหอมภูเขียว โลชั่นข้าวหอม ไอศกรีมข้าวสุขภาพ เครื่องดิ่มม๊อกเทลข้าวมะลินิลสุรินทร์ ฯลฯ มีเกษตรกร ผู้สนใจนักเรียน นักศึกษา ร่วมชมนิทรรศการ เป็นจำนวนมาก 

งานวันเกษตรภาคอีสาน

นางนิตยา บานเย็น

งานวันเกษตรภาคอีสาน

งานวันเกษตรภาคอีสาน