งานวันอาหารอีสานปลอดภัย

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น และศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ร่วมจัดนิทรรศการ การบริการและออกร้านผลิตภัณฑ์ใน "งานวันอาหารอีสานปลอดภัยเทิดไท้องค์ราชัน" ระหว่างวันที่ 8 - 10 มกราคม 2559 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมการบริการในนิทรรศการกรมการข้าว ประกอบด้วยนิทรรศการองค์ความรู้ข้อมูลวิชาการ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง การผลิตข้าวคุณภาพ การผลิตข้าวอินทรีย์ กิจกรรมบริการงานวันเด็กแห่งชาติ (9 มกราคม 2559) การแสดงพันธุ์ข้าว ได้แก่ ข้าวพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105  กข6  ทับทิมชุมแพ มะลินิลสุรินทร์  การแสดงผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ชาจากเมล็ดข้าว ซูชิข้าวทับทิมชุมแพ ฯลฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมและใช้บริการเป็นอย่างดี

งานวันอาหารอีสานปลอดภัย

งานวันอาหารอีสานปลอดภัย