สวัสดีปีใหม่ 2559

แนวฮ้ายหลั่งหนี แนวดีให้หลั่งเข้า
ประสงค์ได๋ใจเจ้า ให้ได้ด้ามดั่งหมาย

ส่งความสุขจาก: นายจำปา พาดฤทธิ์ ผู้อำนวยการ และชาวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น