วันที่ 9 ตุลาคม 2558 : สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง นำคณะเจ้าหน้าที่และเกษตรกร จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงาน ระบบการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวในประเทศไทย ในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น โดยมี นายจำปา พาดฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นและคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล คณะศึกษาดูงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่แขนงส่งเสริมกสิกรรมแลสหกรณ์ ศูนย์พัฒนากสิกรรมและเมล็ดพันธุ์ข้าวเซบั้งไฟ หน่วยตรวจสอบคุณภาพแขนงพืช สำนักงานกสิกรรมและป่าไม้แขวงคำม่วน เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ในเขตแขวงคำม่วน และคณะเจ้าหน้าที่สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง

สถาบันลุ่มแม่น้ำโขง

สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง