6 - 7 ตุลาคม 2558 - คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ติดตามการดำเนินงาน และถ่ายทำวิดีทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการพัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่แห้งแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ตำบลดอนดู่ และตำบลคึมชาติ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

 เกษตรกรบ้านกุดหว้า

โรงเรียนห้วยโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา