อาจารย์และนักศึกษา Tottori University ศึกษาดูงาน

Tottori-University

11 สิงหาคม 2558 นายจำปา พาดฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Tottori ประเทศญี่ปุ่น ในการศึกษาดูงานให้ให้สัมภาษณ์ข้อมูลกระบวนการทำงานและพัฒนาองค์กรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ทั้งในกระบวนผลิตาของกรมการข้าวและการพัฒนาศักยภาพชาวนาไทย