นายจำปา พาดฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น นายวิสิทธิ์ ตรีสุวรรณวัฒน์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่โครงการนาแปลงใหญ่ร่วมกับผู้ตรวจราชการ นายธนิตย์ เอนกวิทย์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ บ้านห้วยเตย และบ้านสว่าง-ซำโอง ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2558

นายธนิตย์ เอนกวิทย์

เกษตรกรอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่น