ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาคนข้าวอีสานสัมพันธ์

7 สิงหาคม 2558 ศูนย์ปฏิบัติการกรมการข้าวโดนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าวทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 แห่ง และศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 แห่ง รวมศูนย์ปฏิบัติการ 17 แห่ง ร่วมแข่งขันกีฬาอีสานสัมพันธ์คนข้าวเกมส์ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร มีเจ้าหน้าที่นักกีฬาร่วมแข่งขันและร่วมกิจกรรมรวมจำนวน 370 คน ในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวิชาญเที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้สร้างความสนุกสนาน และเสริมสร้างความสามัคคี ให้แก่บุคลากรกรมการข้าวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นอย่างดี

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร

กีฬาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

นักกีฬาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

กีฬาอีสานสัมพันธ์คนข้าว