28 ก.ค.58 - เจ้าหน้าที่งานแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ร่วมกับสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ จัดทำแปลงทดสอบพันธุ์ข้าว โดยใช้แรงงานคนปักดำ ในพื้นที่แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น

นาดำปักดำนาแปลงพันธุ์ข้าว

กล้าข้าวนาปักดำแรงงานคน

ลงแขกดำนา

นางามกับชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์คนเก่ง