14 ก.ค.58 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ติดตามและร่วมกิจกรรมของเกษตรกรเครือข่ายการพัฒนาข้าวเหนียว และเครือข่ายเกษตรธรรมาชาติ เรียนรู้การจัดการพื้นที่นาข้าวและพื้นที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสาธิตทำขนมกับนักเรียน และการปลูกข้าวโดยหว่านสำรวย ณ แปลงนาสาธิตแม่บุญน้วม ศรีวิชัย บ้านผักหวาน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

คันนาข้าวเหนียว

เครือข่ายข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่น