22 - 26 มิถุนายน 2558 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น นำเกษตรกรผู้ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวเหนียว จำนวน 47 ราย ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาข้าวเหนียว ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

นางสาวดารณี สุวรรณโพธิ์ศรี

ทีมนายสมมาตร ทองใบ

นายสมมาตร ทองใบ