เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายวินัย ชมภูแก้ว ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว เข้าตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงาน  และให้แนวทางการดำเนินงานในกิจกรรมโครงการต่างๆ ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น โดยมี นายจำปา พาดฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ผู้บริหารแ ข้าราชการ ลูกจ้าง บุคลากรให้การต้อนรับ และรับฟังแนวทางการพัฒนาและบริการเกษตรกร โดยผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นได้นำเสนอผลการดำเนินงานและการพัฒนาองค์กร ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ ได้แก่ เป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การวางแผนการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ การคัดเมล็ดพันธุ์  คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ การปฏิบัติงานตามกิจกรรมโครงการ  ตลอดจนการพัฒนาด้านศึกษาค้นคว้าวิจัยผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว

นายวินัย ชมภูแก้ว

นายวินัย ชมภูแก้ว