นายจำปา พาดฤทธิ์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ชาวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นร่วมกันจัดกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรจากผู้อำนวยการ และกิจกรรมเล่นรดน้ำ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง บุคลากรทุกกลุ่มฝ่ายร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานตามประเพณีไทย

อวยพรวันสงกรานต์

สงกรานต์เมืองขอนแก่น

รดน้ำดำหัวขอนแก่น