ปลูกต้นไม้

คณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาการด้านการเกษตรรจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2558 ณ  สวนสาธารณะหนองนํ้าบ้านนาเพียง หมู่ที่ 4 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น

บ้านนาเพียง-ตำบลสำราญ