ขอนแก่นจัดประชุมเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน

เครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน

25 มีนาคม 2558 คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ร่วมประชุมเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นเพื่อระดมความเห็นการติดตามความก้าวหน้าของสมาชิก ตัวแทน และผู้นำกลุ่มเกษตรกร