ขอนแก่นจัดประชุมใหญ่วางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

นายจำปา พาดฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุม วางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2558 ในวันที่ 5 มีนาคม 2558 ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ในกิจกรรมครั้งนี้ผู้อำนวยการได้เป็นประธานดำเนินการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง พัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ มีผู้นำเกษตรกรและตัวแทนกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม 63 ราย จากกลุ่มเกษตร 35 กลุ่ม (หมู่บ้าน)

ห้องประชุมข้าวเหนียวเกษตรกรร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่างๆ

นายจำปา พาดฤทธิ์นายจำปา พาดฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ร่วมเวทีเสวนาการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

เกษตรกรผู้จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์เกษตรกรหล่อเหลาที่สุด กลุ่มเกษตรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดขอนแก่น