"...แม่นภูสูงหลายหน่วยกั้น ยังฮักกันอยู่คือเก่า..."

นายจำปา พาดฤทธิ์

ชาวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น คณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนเกษตรกรสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายจำปา พาดฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นคนใหม่ ใน 10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ลานเพลิน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

ประวัติการทำงานก่อนรับตำแหน่ง

  • นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี