การแข่งขันกีฬาประเพณี 4 ศูนย์ ประจำปี 2561

  • กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์
  • รูปประจำตัวของ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ผู้เขียนหัวข้อ
  • ออนไลน์
เพิ่มเติม
27 ต.ค. 2018 15:04 - 27 ต.ค. 2018 15:09 #1 โดย กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ สร้างหัวข้อกระทู้: การแข่งขันกีฬาประเพณี 4 ศูนย์ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กีฬาประเพณี 4 ศูนย์ ประจำปี 2561 กีฬาอีสานสัมพันธ์ ฅนข้าวเกมส์ ครั้งที่ 3 โดยมีนายวัฒนชัย สุภา ผู้อํานวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ซึ่งมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร,
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีและจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น จำนวน ๓๐๐ คน กีฬาที่จัดการแข่งขันมี 2 ประเภท คือ
ประเภทกีฬาสากลและประเภทกีฬาพื้นบ้าน


ไฟล์ที่แนบมาด้วย:

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

ผู้ดูแล: กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการฯกลุ่มควบคุมคุณภาพฝ่ายบริหารทั่วไปกลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 3.713 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena