ประชุมศพก.ด้านข้าว ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ครั้งที่ 2

  • กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการฯ
  • รูปประจำตัวของ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการฯ ผู้เขียนหัวข้อ
  • ออนไลน์
เพิ่มเติม
28 ก.ย. 2018 09:55 - 28 ก.ย. 2018 11:08 #1 โดย กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการฯ
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการฯ สร้างหัวข้อกระทู้: ประชุมศพก.ด้านข้าว ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ครั้งที่ 2
การประชุมศพก.ด้านข้าวร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ครั้งที่ 2


ประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าวร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ครั้งที่ 2
ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561
เพื่อการวางแผนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าวและศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว
ระหว่างวันที่ 10-20 กันยายน 2561 ณ ศพก.เมืองขอนแก่น ศพก.สีชมพู ศพก.บ้านไผ่ ศพก.พล ศพก.ซำสูง ศพก.แวงใหญ่ ศพก.ชนบท
และศพก.โคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

ไฟล์ที่แนบมาด้วย:

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

ผู้ดูแล: กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการฯกลุ่มควบคุมคุณภาพฝ่ายบริหารทั่วไปกลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 1.342 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena