ประกาศศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยบัญชี)
(ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ตามไฟล์แนบนี้)

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น