ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น กรมการข้าว
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถโดยสาร (โครงการ Smart Farmer) ปี 2558
 
จ้างเหมารถบัส
 
 
จ้างเหมารถบัส