ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น กรมการข้าว

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว

580511 seeder  

580511 seeder02