ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น กรมการข้าว
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (รถยก ขนาด 2.5 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล) ปี 2558