ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น กรมการข้าว
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารกลุ่มควบคุมคุณภาพและดูแลรักษาอาคารสำนักงาน

 จ้างซ่อมอาคาร

 ราคากลางจ้างซ๋อมอาคาร