ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น กรมการข้าว
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา (๗๒.๑๔.๑๑.๒๑)
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จัดจ้างก่อสร้างระบบประปา

 จัดจ้างก่อสร้างระบบประปา