งานพัฒนาเว็บไซต์ i human

"ทุกข์บ่มีเสี้อผ้า ผาเฮือนดีพอลี้อยู่ ทุกข์บ่มีข้าวใส่ท้อง นอนลี้อยู่บ่เป็น"P1150202

i facebook เพจ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น


คณะทำงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

ระบบข้อมูลเผยแพร่ออนไลน์ (เว็บไซต์ เพจเฟสบุ้ค ไลน์แอด กูเกิ้ลคาแลนดา และเพลทฟอร์มออนไลน์ต่างๆ)
  1. เจ้าหน้าที่ส่วนกลางกรมการข้าว 3 ยูสเซอร์
  2. แอดมิน 2 ยูเซอร์
  3. กลุ่มควบคุมคุณภาพ
  4. กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี
  5. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์
  6. กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ 
  7. ฝ่ายบริหารทั่วไป
  8. งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง
  9. งานการเงินและบัญชี