งานพัฒนาเว็บไซต์ i human

"ขอบคุณชาวนา ที่ให้วิถีชีวิตเกื้อกูลกัน ซึ่งชีวิตคนเรา ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่านี้แล้ว"

🙏สมมาตร ทองใบ | แอดมินหลักครับ
sommart001

i facebook เพจ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น


คณะทำงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

ระบบข้อมูลเผยแพร่ออนไลน์ (เว็บไซต์ เพจเฟสบุ้ค ไลน์แอด กูเกิ้ลคาแลนดา และเพลทฟอร์มออนไลน์ต่างๆ)
  1. เจ้าหน้าที่ส่วนกลางกรมการข้าว 3 ยูสเซอร์
  2. แอดมิน 2 ยูเซอร์
  3. กลุ่มควบคุมคุณภาพ
  4. กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี
  5. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์
  6. กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ 
  7. ฝ่ายบริหารทั่วไป
  8. งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง
  9. งานการเงินและบัญชี