กระติบโต
ชื่อ-นามสกุล : ชัยยศ จันทร์ทองสา
ชื่อเล่น : กะติบโต
เบอร์โทรฯ : 0865211249
Line :0865211249
ชื่อวิสาหกิจ : ร้านข้าวอินทรีย์วิถีดั้งเดิม
สถานที่ตั้งธุรกิจ จังหวัด :ขอนแก่น
สินค้า :ข้าวอินทรีย์
ความถนัด ความชำนาญ : การปลูกข้าว
รูปแบบ : ผลิตเองขายในประเทศ