อำเภอแวงใหญ่บ้านถลุงเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

นายไพศาล  ผาจันดา

โทร 0915480657