กข15ชนิด - ข้าวเจ้าหอมมะลิ ไวต่อช่วงแสง (ข้าวนาปี)

ประวัติพันธุ์

ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ โดยการใช้รังสีชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ โดยใช้รังสีแกมมาปริมาณ 15 กิโลแรด อาบเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในปี พ.ศ. 2508 แล้วนำมาปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวต่างๆ ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนได้สายพันธุ์ KDML 105'65G1U-45

การรับรองพันธุ์

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2521

ลักษณะประจำพันธุ์

กข15

 • เป็นข้าวเจ้าหอมมะลิ สูงประมาณ 140 เซนติเมตร
 • ไวต่อช่วงแสง
 • อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 10 พฤศจิกายน
 • ลำต้นและใบสีเขียวอ่อน ใบธงทำมุมกับคอรวง รวงอยู่เหนือใบ ใบยาว ค่อนข้างแคบ
 • เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ปลายบิดงอเล็กน้อย
 • ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 7 สัปดาห์
 • เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.1 x 7.5 x 1.7 มิลลิเมตร
 • ปริมาณอมิโลส 14-17 %
 • คุณภาพข้าวสุก นุ่ม มีกลิ่นหอม

กข15

ผลผลิต

ประมาณ 560 กิโลกรัมต่อไร่

แปลงข้าวหอมมะลิพันธุ์กข15

ลักษณะเด่น

 • ทนแล้งได้ดีพอสมควร
 • อายุเบา เก็บเกี่ยวได้เร็ว
 • คุณภาพการหุงต้ม นุ่ม มีกลิ่นหอม
 • คุณภาพการสีดี เมล็ดข้าวสารใส แกร่ง เรียวยาว
 • นวดง่าย
 • ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล

กข15 อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

ข้อควรระวัง

 • ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคไหม้
 • ไม่ต้านทานแมลงบั่ว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและหนอนกอ
 • ล้มง่าย ฟางอ่อน เมล็ดร่วงง่าย
 • ไม่เหมาะกับนาลุ่ม ซึ่งระบายน้ำไม่ได้ เพราะข้าวจะสุกในระยะที่น้ำยังขังอยู่ในนา ทำให้เก็บเกี่ยวลำบาก

พื้นที่แนะนำ

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ