ข้าวเหนียวดำหอมภูเขียว
IR75247-1-2-B-1-1-B-B (PMI 1/GS 91151)

ชนิด - ข้าวเหนียว (เยื่อหุ้มเมล็ดต่างสี) นาสวน ไม่ไวต่อช่วงแสง

ข้าวพันธุ์หอมภูเขียว

ประวัติ

พันธุ์ข้าวเหนียวดำหอม IR75247-1-2-B-1-1-B-B หรือข้าวเหนียวดำหอมภูเขียวได้จากการผสมพันธุ์ในฤดูนาปี 2545 ระหว่างพันธุ์หอมพิมาย (PMI) กับข้าวพื้นเมือง GS.No.9115 ในโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยข้าวกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ ประเทศฟิลิปปินส์ (Thailand-IRRI Shuttle Breeding Program) ที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ฤดูนาปี พ.ศ.2546-2549 ปลูกศึกษาพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ฤดูนาปี พ.ศ.2550-2554 ปลูกศึกษาพันธุ์และเปรียบเทียบผลผลิตที่ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ และแปลงนาเกษตรกรที่ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ฤดูนาปี พ.ศ.2554-2556 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานี และเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ที่ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ และขอนแก่น ทดสอบปฏิกิริยาต่อโรคไหม้ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล วิเคราะห์คุณภาพของเมล็ดทางกายภายและทางเคมี และการตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ขณะนี้ อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อขอรับรองพันธุ์ สำหรับแนะนำให้เกษตรกรปลูกต่อไป

ข้าวพันธุ์หอมภูเขียว

ลักษณะประจำพันธุ์

เป็นข้าวเหนียว ทรงกอตั้ง ต้นสูงประมาณ 120 เซนติเมตร ปล้องสีเขียวปนม่วง ใบสีเขียวเข้ม ยาว 68 เซนติเมตร กว้าง 1.4 เซนติเมตร รวงยาว 20 เซนติเมตร จำนวนเมล็ดต่อรวง 100 เมล็ด จำนวนรวงต่อกอ 8 รวงต่อกอ ออกดอกประมาณวันที่ 25 กันยายน ลำต้นค่อนข้างแข็ง ผลผลิตประมาณ 250-300 กิโลกรัม/ไร่ เปลือกเมล็ดสีม่วงดำ รูปร่างปานกลาง ยาว 7 มิลลิเมตร กว้าง 2.6 มิลลิเมตร หนา 1.8 มิลลิเมตร ข้าวนึ่งสุกนุ่ม มีกลิ่นหอม

ข้าวพันธุ์หอมภูเขียว

ลักษณะเด่น

เป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงจึงปลูกได้ทั้งในฤดูนาปีและนาปรัง โดยใช้ปลูกเป็นพืชร่วมระบบกับพืชอื่นได้ เช่น พริก ข้าวโพด หรือปลูกแซมในสวนยางพารา และมีความสามารถต้านทานต่อโรคไหม้ดี (ระดับคะแนน 1)

คุณประโยชน์

จากผลการศึกษาพบว่าพันธุ์ข้าวหอมภูเขียว มีปริมาณ แอนโทไซยานิน (Cyanidin-3-glucoside หรือ Kuromanin) สูง โดยสารชนิดนี้จะให้สีม่วงเข้มถึงดำในข้าว ซึ่งสารแอนโทไซยานิน ช่วยบำรุงสมอง บำรุงเลือด ช่วยลดอาการความจำเสื่อม นอกจากนี้ ยังพบ สารแกมมา ออริซานอล (Gamma oryzanol, Orz) สารนี้ช่วยกระบวนการทางเมตาบอริซึมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการผลิตโปรตีนอย่างถูกต้องของร่างกาย ช่วยลดความเครียดของ endoplasmic reticulum (ER) ของสมองส่วน hypothalamus และ ในตับอ่อนและปรับปรุงการทำงานของเบต้าเซลล์ โดยทำงานที่ pancreatic islets โดยตรงและยังช่วยควบคุมการหลั่งอินซูลิน จึงช่วยลดปัญหาโรคอ้วนและเบาหวานชนิดที่ 2
ปริมาณสาร Anthocyanin ในตัวอย่างข้าวกล้อง สารแกมมาออริซานอลในข้าวกล้อง และข้าวกล้องงอก

ข้าวพันธุ์หอมภูเขียว

สารแอนโทไชยานิน (mg/kg)

Kuromanin (Cyanidin-3-glucoside)

สารแกมมาออริซานอลในข้าวกล้อง (mg/kg) สารแกมมาออริซานอลในข้าวกล้องงอก (mg/kg)
381.36 211.36 203.66

พื้นที่แนะนำ

- พื้นที่ดอน หรือพื้นที่นาลุ่ม

ข้อควรระวัง หรือข้อจำกัด

- ค่อนข้างอ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ข้าวพันธุ์หอมภูเขียว