ชนิด - ข้าวเจ้า (เยื่อหุ้มเมล็ดต่างสี) นาสวน ไวต่อช่วงแสง

ข้าวพันธุ์ หอมมะลินิลสุรินทร์

ประวัติ

ข้าวเจ้าต่างสีพันธุ์มะลินิลสุรินทร์ เกิดจากความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว คณะเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นข้าวเจ้าหอมต่างสี ได้จากการคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์ข้าวเจ้าต่างสีพันธุ์พื้นเมืองไวต่อช่วงแสง พันธุ์มะลิดำเบอร์ 53 จากแปลงแสดงพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ปี พ.ศ.2547 ชื่อสายพันธุ์ SRNC05053 ปลูกคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์แบบรวงต่อแถว 2 ครั้งในฤดูนาปี 2548 - 2549 จนได้ข้าวสายพันธุ์ SRNC05053-6-2 พันธุ์บริสุทธิ์ที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีดำ ผลผลิต 383 กิโลกรัมต่อไร่ มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระสูง ต้านการซึมเศร้าและวิตกกังวล และยับยั้งการเจริญเติบโตต่อเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่

ลักษณะประจำพันธุ์

มะลินิลสุรินทร์ เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ความสูง 122 เซนติเมตร ลักษณะทรงกอแบะ ลำต้นแข็งปานกลาง แผ่นใบสีเขียว ยาว 52.7 เซนติเมตร กว้าง 1.4 เซนติเมตร กาบใบสีเขียว ลิ้นใบสีขาว มี 2 ยอด หูใบสีเขียวอ่อน ข้อต่อใบสีเขียวอ่อน ใบธงมีหลายลักษณะปนกัน ออกดอกประมาณวันที่ 28 ตุลาคม ยอดเกสรตัวเมียสีขาว ปลายยอดดอกสีเขียวอ่อน กลีบดอกสีเขียวอ่อน ความยาวรวง 26.7 เซนติเมตร ลักษณะรวงแน่นปานกลาง การแตกระแง้ปานกลาง คอรวงยาว ข้าวเปลือกสีฟางปนดำ ความยาวเฉลี่ย 10.63 มิลลิเมตร กว้าง 2.71 มิลลิเมตร หนา 1.93 มิลลิเมตร ข้าวกล้องสีม่วงดำ ความยาวเฉลี่ย 7.19 มิลลิเมตร กว้าง 2.13 มิลลิเมตร หนา 1.59 มิลลิเมตร รูปร่างเมล็ดเรียว ปริมาณอมิโลส 13.2 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณสารหอม 2-acetyl-1-pyrroline ในข้าวกล้อง 2.57 ppm ลักษณะข้าวสวยนุ่มเหนียว และมีกลิ่นหอม

ข้าวพันธุ์ หอมมะลินิลสุรินทร์

ลักษณะประจำพันธุ์ดีเด่น

มีคุณภาพทางกายภาพ เคมี และการหุงต้มรับประทานดี คือ เป็นข้าวเมล็ดเรียวยาว เปอร์เซ็นต์อะมิโลสต่ำ ข้าวสุกเหนียว นุ่ม และมีกลิ่นหอม ด้านสารต้านอนุมูลอิสระพบว่ามีสารประกอบฟีโนลิกในเมล็ดปริมาณสูง (1592.00mg GAE/100g of sample) ปริมาณแอนโธไซยานินรวมในเมล็ด 5.5 mg/100 g มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระสูง ต้านการซึมเศร้าและวิตกกังวล และยับยั้งการเจริญเติบโตต่อเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่

ข้าวพันธุ์ หอมมะลินิลสุรินทร์

พื้นที่แนะนำ

เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่เกษตรอินทรีย์ใช้ปัจจัยการผลิตต่ำและต้องการข้าวคุณภาพพิเศษ