กข18 (RD18)

ชนิด - ข้าวเหนียว นาสวนไวต่อช่วงแสง

คู่ผสม

- เกิดจากการผสมพันธุ์ข้าว กข6 กับ ข้าวเจ้าหอมนิล

ข้าวพันธุ์ กข18

ประวัติพันธุ์

- ข้าวพันธุ์ใหม่นี้เกิดจากการผสมพันธุ์ข้าว กข6 ซึ่งมีคุณภาพการหุงต้มดี กับข้าวเจ้าหอมนิลซึ่งมีความต้านทานต่อโรคไหม้ โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกร่วมกับการปรับปรับปรุงพันธุ์แบบ มาตรฐาน ได้เป็นพันธุ์ข้าวเหนียว กข18 ซึ่งเป็นข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง สูงประมาณ 158 เซนติเมตร เมล็ดข้าวเปลือก สีน้ำตาล ใบสีเขียว คอรวงยาว มีลักษณะเด่นคือ ต้านทานโรคไหม้ในระยะกล้าเหมาะสำหรับพื้นที่นาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนบนที่มีการระบาดของโรคไหม้ คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและการสีดี คุณภาพหุงต้มใกล้เคียงกับพันธุ์ กข6 เมื่อนึ่งสุกมีเนื้อสัมผัสนุ่ม มีกลิ่นหอม ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 609 กิโลกรัมต่อไร่

การรับรองพันธุ์

- คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมการข้าว มีมติให้เป็น พันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556

ลักษณะประจำพันธุ์

- เป็นข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง
- ออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ ประมาณวันที่ 21 ตุลาคม ลักษณะกอแบะ ความสูงประมาณ 158 เซนติเมตร
- ต้นค่อนข้างแข็ง ใบสีเขียว ปลายใบอยู่ในแนวนอน ใบค่อนข้างแก่เร็ว ใบธงยาว 35.1 เซนติเมตร กว้าง 1.46 เซนติเมตร มุมใบธงตั้งตรง รวงยาว 26.2 เซนติเมตร ลักษณะรวงแน่นปานกลาง คอรวงยาว จำนวนเมล็ดดีต่อรวง 197 เมล็ด
- เมื่อนึ่งสุกเนื้อสัมผัสนุ่ม มีกลิ่นหอม

ผลผลิต

- ผลผลิตเฉลี่ย 609 กิโลกรัมต่อไร่

ข้าวพันธุ์ กข18

ลักษณะเด่น

- ต้านทานต่อโรคไหม้ในระยะกล้าในพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน
- คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและการสีดี คุณภาพการหุงต้มและรับประทานดีใกล้เคียงกับพันธุ์ กข6 เป็นที่ยอมรับของเกษตรกร
- ผลผลิตเฉลี่ย 609 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งไม่แตกต่างจากพันธุ์ กข6

พื้นที่แนะนำ

- แนะนำให้ปลูกในพื้นที่นาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน ที่มีการระบาด ของโรคไหม้