1. จัดเรียงกระสอบปอบนแคร่รองเมล็ดพันธุ์ชั้นละ 4 กระสอบ โดยวางสลับให้ด้านปากกระสอบที่เย็บหันเข้าด้านใน ปากกระสอบชนกัน วาง 2 แถว  (ดังภาพ)
2. ชั้นต่อไปวางเช่นเดียวกับชั้นแรก และวางเรียงไม่ควรเกิน 12 กระสอบ (3 ชั้น) ต่อแคร่ เพื่อป้องกันการโค่นล้มระหว่างการซ้อนกองและตกหล่น ระหว่างการใช้รถยกขนย้าย

กระสอบน้ำหนักเกิน 80 กิโลกรัม

3.ใช้รถยกยกเข้าจัดเก็บตามช่องและเส้นที่กำหนดของโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ โดย 1 ช่องเก็บจะชิดกันได้ 2 แถว และวางซ้อนแคร่กันได้ไม่เกิน 4 ชั้น เพื่อป้องกันการโค่นล้ม การวางเก็บในแต่ละช่องให้มีช่องว่างด้านติดผนังและระหว่างกองตามแส้นแบ่งเขตที่กำหนดไว้