พ.ศ.

สถานที่ประกวด

พันธุ์ข้าว/ประเทศที่ได้รับรางวัล

อันดับ 1

อันดับ 2

อันดับ 3

2552

เซบู ฟิลิปปินส์

หอมมะลิ (ไทย)

2553

ภูเก็ต

หอมมะลิ (ไทย)

2554

โฮจิมินห์ เวียดนาม

ปอซาน (Pawsan) (พม่า)

2555

บาหลี อินโดนีเซีย

ผกามะลิ (กัมพูชา)

2556

ฮ่องกง

ผกามะลิ กัมพูชา และ Calrose สหรัฐอเมริกา ร่วมกัน

2557

พนมเปญ กัมพูชา

หอมมะลิ (ไทย)

และ ผกาลำดวน (กัมพูชา)

2558

กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

ข้าว Califonia Rose หรือ Calrose สหรัฐอเมริกา

2559

เชียงใหม่

หอมมะลิ (ไทย)

Calrose สหรัฐอเมริกา

ผกาลำดวน (กัมพูชา)

2560

มาเก๊า

หอมมะลิ (ไทย)

ผกาลำดวน (กัมพูชา)

พันธุ์ ST 24 (เวียดนาม)

         

ข้าวที่อร่อยทีสุดในโลก