ข้าวเหนียวบ่ายโบกมะม่วง

            โดยทั่วไปก่อนที่จะนึ่งข้าวต้องมีการนำข้าวสารมาแช่ทิ้งไว้ค้างคืนหรือประมาณ 8 ชั่วโมง ซึ่งแล้วแต่ว่าข้าวนั้นเป็นข้าวเหนียวอะไร เป็นข้าวเก่าหรือข้าวใหม่ หลังจากแช่หรือหม่าข้าวสารเหนียว แล้วนำมานึ่งในหวดประมาณ 15 นาที ดีที่สุดในการนึ่งข้าวเหนียวต้องใช้หวดนึ่งเพราะว่า ไอน้ำจาการนึ่งแทรกตัวเข้าไปในข้าวสารและระบายออกไปในทางเดียวกันอย่างรวดเร็วกว่าการใช้ภาชนะอย่างอื่น ข้าวเหนียวที่ได้จะนิ่มและสุกน่ากิน

           แต่ก็มีเคล็ดลับในการแช่ข้าวสารในน้ำเกลือโดยใช้เวลาในการแช่ทิ้งไว้ประมาณ 30 - 60 นาทีข้าวเหนียวที่ได้จะมีความนิ่มมากกว่าข้าวสารที่แช่ในน้ำเปล่าในเวลาเท่ากัน ซึ่งสี กลิ่น รส จะไม่แตกต่างกับข้าวเหนียวที่ใช้ข้าวสารแช่ในน้ำเปล่าเป็นระยะเวลานานหลายๆ ชั่วโมง (ใส่เกลือประมาณ 1/2 - 1 ช้อนโต๊ะ) แต่ถ้าใครใส่มากข้าวจะมีรสเค็มมากขึ้นเช่นกันที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเมื่อนำข้าวสารไปแช่ในน้ำเกลือซึ่งจะมีความเข้มข้นของเกลือมากกว่าในเมล็ดข้าวทำให้น้ำเกลือแพร่เข้าไปในเมล็ดข้าวผ่านโครงสร้างของ pectin ซึ่งจะละลายออกมาทำให้โครงสร้างของเซลล์อ่อนตัวลงเมื่อนำไปนึ่งจึงทำให้ข้าวเหนียวที่ได้มีความนิ่ม แต่ถ้าแช่ข้าวสารในน้ำเกลือเป็นเวลานานๆ ก็จะมีผลทำให้ข้าวเหนียวที่ได้มีรสเค็ม

หวดนึ่งข้าวเหนียวที่ดีที่สุด