เครื่องดื่มน้ำข้าวกล้อง

เครื่องดื่มเนื้อข้าวกล้องเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพให้พลังงานต่ำทำจากข้าวกล้องประเภทข้าวหอมมะลิหรือข้าวปทุมธานี 1

ส่วนผสม

 • ข้าวกล้องหอมมะลิข้าวหอมปทุมธานี 1 บทหยาบ 200 กรัม
 • คอรวงข้าวและใบธงข้าวในระยะน้ำนมหรือต้นอ่อนข้าว 60 กรัม
 • น้ำเชื่อม (น้ำตาล 100 กรัมต้มกับน้ำ 500 ml)   400 ml
 • เกลือ 3.25 กรัม
 • คาราจีแนน 4 กรัม

วิธีทำ

 • นำคอรวงข้าวและใบธงข้าวในระยะน้ำนมหรือต้นอ่อนของข้าว ปั่นกับน้ำคั้นเอาแต่น้ำ
 • นำแป้งข้าวกล้องบดอยาบเติมน้ำ 4 ลิตรและน้ำคั้นใบข้าว  ต้ม 20 ถึง 25 นาที และคอยคนตลอดเวลา
 • นำมากรองผ่านตะแกรง
 • เติมน้ำเชื่อมตัวแล้วคนให้เข้ากัน
 • แบ่งน้ำข้าวกล้องประมาณ 10 ml แล้วค่อยๆ เติมคาราจีแนนลงไปทำการกวนให้คาราจีแนนละลายและเป็นเนื้อเดียวกัน ถ้าคาราจีแนนละลายไม่หมดให้เติมน้ำข้าวกล้องลงไปทีละน้อยจนคาราจีแนนสลายหมดแล้วนำไปเทในน้ำข้าวกล้องคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน
 • ต้มฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 30 นาที
 • บรรจุขวดขนาดร้อนปิดฝาขวดแล้วหล่อเย็น
 • เก็บในที่อุณหภูมิต่ำหรือในตู้เย็นไม่ควรเก็บเกิน 1 สัปดาห์