ที่อยู่ เลขที่ บ้านโนนรัง ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 ผลิตภัณฑ์ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสาวะถี

ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ดังนี้

  • d
  • d
  • d
  • d

 


ข้อมูลการติดต่อ

วิรัตน์ โพธิ์ศรีเรืองนายวิรัตน์ โพธิ์ศรีเรือง

ตำแหน่งประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสาวะถี

โทร.089 677 3099