ที่อยู่ เลขที่ 37 หมู่ 7 บ้านถลุงเหล็ก ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ผลิตภัณฑ์ข้าว ตราขวัญนา

ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ดังนี้

 • ข้าวฮางเหนียวกข6
 • ข้าวฮางหอมมะลิ
 • ข้าวฮางไรซ์เบอร์รี่
 • ข้าวกล้องหอมมะลิ
 • ข้าวกล้องหอมนิล
 • ข้าวกล้องหอมมะลิแดง
 • ข้าวกล้องทับทิมชุมแพ
 • ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่
 • ข้าวกล้องสามสี (สามสามพันธุ์)
 • ข้าวกล้องเหนียวดำลืมผัว
 • ข้าวซ้อมมือไรซ์เบอร์รี่
 • ข้าวซ้อมมือเหนียวดำลืมผัว
 • ข้าวซ้อมมือหอมมะลิแดง

ในชื่อผลิตภัณฑ์ตรา ขวัญนา บรรจุในถุงสุญญากาศ ขนาดน้ำหนัก 1 กิโลกรัม/ถุง

 

ข้าวฮาง เป็นข้าวที่ผลิตขึ้นตามกรรมวิธีโบราณตามภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาคอีสาน ที่สืบทอดกันมากกว่า 200 ปี การเพาะปลูกเริ่มจากการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี แล้วนำมาปลูกข้าวในช่วงที่มีการเจริญเติบโต จะบำรุงด้วยปุ๋ยอินทรีย์ เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วนำไปตากแดด 1-3 แดด ก่อน จึงนำมาเก็บไว้ในยุ้งฉางค่อยนำมาแปรรูป ข้าวฮางจะมีสารกาบา ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ชะลอความแก่ รักษาโรคความจำเสื่อม มีวิตามินและเส้นใยอาหารหลายอย่าง ข้าวฮางสมุนไพรบ้านถลุงเหล็กจึงมีประโยชน์ต่อการรักษาสุขภาพ


ข้อมูลการติดต่อ

paisarn pajandaนายไพศาล ผาจันดา

ตำแหน่งประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลใหม่นาเพียง

โทร.091 548 0657