กาฬสินธุ์ | กำแพงเพชร | ★ขอนแก่น | ชลบุรี | ชัยนาท | เชียงใหม่ | นครราชสีมา | นครสวรรค์ | ปัตตานี | พะเยา | พัทลุง | พิษณุโลก | แพร่ | ร้อยเอ็ด | ราชบุรี | ลพบุรี | ลำปาง | สกลนคร | สุโขทัย | สุราษฎร์ธานี | สุรินทร์ | อุดรธานี | อุบลราชธานี


กระบี่ | ขอนแก่น | คลองหลวง | ฉะเชิงเทรา | ชัยนาท | ชุมแพ | เชียงราย | เชียงใหม่ | นครราชสีมา | นครศรีธรรมราช | ปทุมธานี | ปราจีนบุรี | ปัตตานี | พระนครศรีอยุธยา | พัทลุง | พิษณุโลก | แพร่ | แม่ฮ่องสอน | ร้อยเอ็ดราชบุรี | ลพบุรี | สกลนคร | สะเมิง | สุพรรณบุรี | สุรินทร์ | หนองคาย | อุดรธานี | อุบลราชธานี


 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว | กองวิจัยและพัฒนาข้าว | สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว | กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว | สำนักบริหารกลาง | สำนักนโยบายและยุทศาสตร์ข้าว | | | | | |


› จังหวัดขอนแก่น

จ.ขอนแก่น | ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น | ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ | สนง.เกษตร | ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด | สนง.ปศุสัตว์ | สถานีพัฒนาที่ดิน | สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ | สนง.สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ | ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช | ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ศูนย์ผึ้ง) | ศูนย์หม่อนไหม | ศูนย์วิจัยพืชไร่ |


› เว็บไซต์เรื่องข้าว และ เมล็ดพันธุ์พืช

มูลนิธิข้าวไทยฯ | ไทยไรซ์มิลล์ดอทคอม | ข้าว วิกิพีเดีย | อีรี่ | สมาคมโรงสีข้าวไทย | ข้าว-สารานุกรมไทย | สมาคมผู้ส่งข้าวไทย | สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย | ศูนย์ความรู้ข้าวแห่งประเทศไทย |