วิดิทัศน์

youtube 001
youtube 002
โครงการพระราชดำริ
นาหยอดแห้ง

 

นาหยอดแห้ง
นาหยอดแห้ง
นาหยอดแห้ง
นาหยอดแห้ง