พื้นที่แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์

กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง 3 พันธุ์ ได้แก่ ขาวดอกมะลิ 105  กข6 และ กข12 เกษตรกรในพื้นที่  23 ตำบลใน 13 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสมเด็จ และนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ อำเภอชื่นชม และโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อำเภอน้ำพอง หนองเรือ ชุมแพ ซำสูง พระยืน แวงใหญ่ พล และเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รวมพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ 10,444 ไร่ เกษตรกรสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ จำนวน 891 ราย เป้าหมายผลผลิตรวม 3,719,740 กิโลกรัม

 ภาพแสดงพื้นที่การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

 แผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน/2562

  • ข้าวพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 (ข้าวหอมมะลิ) จำนวน 1,000,000 กิโลกรัม
  • ข้าวพันธุ์ กข6 (ข้าวเหนียวหอม) จำนวน 1,000,000 กิโลกรัม
  • ข้าวพันธุ์ ชัยนาท 1 (ข้าวเจ้า) จำนวน 400,000 กิโลกรัม

 

ข้อมูล: กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์  
เผยแพร่โดย: สมมาตร ทองใบ