กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ 

nittaya baanyen
นิตยา บานเย็น
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

 kamsat chaiyasin
คำสัจจ์ ไชยสิน
พนักงานประจำห้องทดลอง
 nitet racham
นิเทศก์ ราชำ
พนักงานตรวจทานข้อมูล
 chao samranpitak
เช้า สำราญพิทักษ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา