กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

 

kanong prasarncham
คนอง ประสารฉ่ำ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

sutasinee surawartkul
สุธาสินี สุรวาทกุล 
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 kamsat chaiyasin
คำสัจจ์ ไชยสิน
พนักงานประจำห้องทดลอง
 nitet racham
นิเทศก์ ราชำ
พนักงานตรวจทานข้อมูล
 chao samranpitak
เช้า สำราญพิทักษ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา