เจ้าหน้าที่ บุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ที่ต้องการซิงค์ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ผ่าน Smartphone  โปรดแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ได้ทั้งระบบ android และ IOS บ่ลืม บ่ต้องโทรหา กดสมาร์ทโฟนเบิ่งปฏิทินได้เลยครับ ง่ายคักแหน่