2558-ปัจจุบัน

ภาพของนายจำปา พาดฤทธิ์

นายจำปา พาดฤทธิ์

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น
ปี 2558 - ปัจจุบัน