ผอ

jampa pardrit

นายจำปา พาดฤทธิ์

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

 

โครงสร้าง

บุคลากร/อัตรากำลัง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น 51 อัตรา

  • ข้าราชการ 17 อัตรา
  • ลูกจ้างประจำ 23 อัตรา
  • พนักงานราชการ 1 อัตรา
  • ลูกจ้างโครงการ 10 อัตรา
  • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 อัตรา