นางประพาต แก้วจันทร์

ที่อยู่ 

บ้านบะแค หมู่ 5 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

สินค้าสำคัญ

  • ข้าวสารคุณภาพ (ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวหอมและข้าวโภชนาการสูง)
  • ข้าวกล้องหอมมะลิ และ ข้าวกล้องเหนียว
  • เมล็ดพันธุ์ข้าว กข6 
  • ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (จำหน่ายเฉพาะสมาชิก)

โทรติดต่อ

  • แม่ประพาต แก้วจันทร์ (ประธานกลุ่ม) โทร.087 8618178